WWW.SIAMGREENFARM.COM Facebook : saimgreenfarm
ฟาร์มผักมาตรฐานสากลของคนไทย ID line : saimgreenfarm
ผลิตภัณฑ์ของ สยามกรีนฟาร์ม ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) เบอร์ติดต่อ : 086-378-6270
โครงการความปลอดภัยอาหาร (FOOD SAFETY) ด้านพืช

 

เยี่ยมชมฟาร์มปากช่อง